Kurs om samtal, smärta & sex med sexologen Kalle Norwald 11-12/11 -21

Tvådagarskurs för vårdpersonal med intresse i kvinnohälsa, fysioterapi och sexologi. Kurslärare:Emma Regberg, fysioterapeut och specialist i obstetrik/gynekologi/urologi Kalle Norwald, sexolog, socionom, terapeut (mer läsning om Kalle finns här) Birgitta Nordgren, med dr, fysioterapeut och specialist i obstetrik/gynekologi/urologi Kursen kommer beröra ämnen som anatomi, funktion, smärta/vulvodyni, sexuell hälsa, lust, sexualanamnes och mycket mer. Vår förhoppning är […]

Kurs för yrkesverksamma i kvinnohälsa

Obs! KURSEN ÄR FULL! Inbjudan till kurs för yrkesverksamma inom kvinnohälsa den 26-27/4 2021 Vårt tidigare mentorskap erbjuds under våren -21 i kursform under 2 dagar. Kursen riktar sig till personer som på olika sätt arbetar med kvinnor, exempelvis fysioterapeuter, barnmorskor, personliga tränare, kiropraktorer, naprapater med flera. Kursen ger fördjupade och uppdaterade kunskaper om kvinnohälsa […]

Mentorskap hösten -20

Vi kör en till mentorskapsgrupp i höst, då i nya lokaler. Vi kommer att hålla till på Hälsans Hus på Södermalm (Fjällgatan 23b) i Stockholm. Höstens datum är: 30/8, 27/9, 18/10, 22/11 kl 13.00-16.00 Observera! Höstens mentorskap är inställt pga situationen med corona. Vi kommer köra en ny grupp våren -21 istället! Mentorskapet riktar sig […]