Uppdrag

Vill du boka mig för en föreläsning, kurs, mammagrupp eller liknande är du varmt välkommen att kontakta mig via formuläret nedan. Jag skräddarsyr upplägg efter önskemål.

Jag föreläser regelbundet inom olika projekt i mödravården. Jag är delaktig i genomförandet av kursen Bäckenbottenhälsa – prevention och rehabilitering på Karolinska institutet och undervisar i moment som rör träning under och efter graviditet, bäckenbottenrehabilitering samt undersökning och bedömning av bäckenbotten genom praktiska palpationsmoment. Tillsammans med min kollega Mia Fernando håller jag mentorskapsprogram för andra yrkesverksamma inom kvinnohälsa.

Mina tidigare föreläsningsuppdrag har berört:

Kvinnors upplevelser av fysioterapeutisk behandling under graviditet

Fysisk aktivitet under och efter graviditet

Mammafysio – om gravid- och mammakroppen, steg 1, 2 & 3 tillsammans med Malin Larsson, leg fysioterapeut med specialisering barn

Bäckenbottenrehabilitering

Fysioterapi vid förlossningsskador

Bäcken- och ryggsmärta under graviditet

Praktisk handledning av vaginal undersökning och bedömning av bäckenbotten


Jag handleder regelbundet studenter och kollegor. Jag hjälper gärna dig som vill bli specialist i ämnet! Vill du auskultera är du varmt välkomnen att höra av dig så kan vi diskutera upplägg. Vill du veta mer? Kontakta mig via formuläret så diskuterar vi vidare!