Föreläsningar och kurser

Jag föreläser och utbildar regelbundet kollegor inom vård och mödravård. Från hösten -18 har jag varit delaktig i skapandet och utvecklingen av kursen Bäckenbottenhälsa – rehabilitering och prevention (7,5 hp Karolinska institutet). Detta arbete belönades med priset Gyllene Äpplet 2019. Kursen ges sedan 2019 även som uppdragskurs med jämna mellanrum, mer information hittas här.

Jag föreläser sedan -21 på Naprapathögskolan i kursen Gynekologi om bland annat könsutveckling, menstruationscykeln, obstetriska komplikationer, förlossning och gynekologi från ett fysioterapeutiskt perspektiv.

Andra föreläsningsuppdrag har bland annat berört:

Kvinnors upplevelser av fysioterapeutisk behandling under graviditet

Fysisk aktivitet under och efter graviditet

Mammafysio – om gravid- och mammakroppen, steg 1, 2 & 3 tillsammans med Malin Larsson, leg fysioterapeut med specialisering barn

Bäckenbottenrehabilitering

Bäcken- och ryggsmärta under graviditet

Bäckenbottenpalpation

Fysioterapi vid förlossningsskador

Praktisk handledning av undersökning och bedömning av bäckenbotten

Obstetriska komplikationer postpartum

Sexuell hälsa postpartum

Rehabilitering efter gynekologisk kirurgi

Bemötande i samband med gynundersökning


Jag handleder regelbundet studenter och kollegor, bland annat en grupp som genomför specialistutbildning inom obstetrik, gynekologi och urologi.

Vill du auskultera är du varmt välkomnen att höra av dig så kan vi diskutera upplägg.

Jag anordnar olika kurser i egen regi tillsammans med olika kollegor och professioner. Vissa kurser håller jag tillsammans med Mia Fernando. Tillsammans med Kalle Norwald och Birgitta Nordgren har jag skapat en kurs om kvinnors sexuella hälsa som genomfördes första gången under hösten -21. Under början av -22 arrangerade och genomförde jag en kurs tillsammans med specialistläkare från Karolinska sjukhuset, Bäckenbottencentrum och Södersjukhuset om gynekologisk kirurgi och postoperativ rehab. Mer information om aktuella kurser finns på Meja Kvinnohälsa.

Jag sitter även med som förtroendevald i styrelsen för sektionen inom Kvinnors hälsa, Fysioterapeuterna.