Föreläsningar/handledning

Vill du boka mig för en föreläsning, kurs, mammagrupp eller liknande är du varmt välkommen att kontakta mig på —-Jag skräddarsyr upplägg efter önskemål.

Jag föreläser regelbundet inom olika projekt i mödravården. Hösten -18 var jag delaktig i kursen Bäckenbottenhälsa – rehabilitering och prevention (7,5 hp Karolinska institutet).

Mina tidigare föreläsningsuppdrag har berört:

Kvinnors upplevelser av fysioterapeutisk behandling under graviditet

Fysisk aktivitet under och efter graviditet

Mammafysio – om gravid- och mammakroppen, steg 1, 2 & 3 tillsammans med Malin Larsson, leg fysioterapeut med specialisering barn

Bäckenbottenrehabilitering

Fysioterapi vid förlossningsskador

Bäcken- och ryggsmärta under graviditet

Praktisk handledning av vaginal undersökning och bedömning av bäckenbotten


Jag handleder regelbundet studenter och kollegor. Vill du auskultera är du varmt välkomnen att höra av dig så kan vi diskutera upplägg.