Om mig

Jag heter Emma Regberg och arbetar som specialistfysioterapeut inom kvinnors hälsa (obstetrik, gynekologi och urologi).

Jag blev färdig specialist hösten -17 efter 3 års fördjupad utbildning och handledning. Färdig sjukgymnast (som det hette på den tiden) blev jag i januari -12 i Uppsala och riktade tidigt mitt arbete mot gravida patienter och nyblivna mammor. Jag har de senaste åren utöver patientarbete haft diverse olika uppdrag inom utbildning av andra vårdgivare, bland annat inom mödravården. Jag arrangerar också kurser inom ämnet tillsammans med andra vårdprofessioner.

Jag har alltid funnit det meningsfullt att hjälpa andra. Det stod ganska tidigt klart för mig att för att göra en god insats var det omöjligt att jobba med allt inom fysioterapin. Det skulle innebära att jag kunde lite om mycket. Jag valde istället att kunna mycket om lite. Att avgränsa mig har aldrig begränsat mig. Tvärtom, med tiden har jag insett att min inriktning snarare innebär ett livslångt lärande. Och jag kan mycket, men inte om lite. Min specialisering rymmer så mycket! Och den är viktig, rolig och ger mig så mycket tillbaka. Framför allt i alla möten och i kontakten med mina patienter.

Jag ser på rörelse som en helande kraft. Så har det varit för mig och just det var en stor inspiration och bakgrund till mitt yrkesval.