Rådgivning

Jag erbjuder rådgivning och fysioterapi på distans genom videobesök eller telefonkonsultation inom min specialisering i kvinnohälsa.

Rådgivning på distans passar dig som har svårt att finna en specialiserad fysioterapeut i ditt närområde och önskar en flexibel och snabb lösning för kvalificerad rådgivning.

Från om med våren -20 erbjuds distanskontakter via mitt vårdavtal med Region Stockholm. Detta betyder att konsultationen debiteras som ett vanligt besök (patientavgift till fysioterapeut 250 kr) och ingår i högkostnadsskyddet. Frikort gäller.

Jag erbjuder:

  • Rådgivning kring besvär uppkomna i samband med graviditet
  • Rådgivning för nyblivna mammor kring smärta eller besvär uppkomna första året efter graviditet och födande
  • Rådgivning kring bäckenbottendysfunktion och förlossningsskador
  • Rådgivning för dig som ska genomgå eller har genomgått kejsarsnitt
  • Råd om egenvård och strategier för att hantera besvär
  • Träningsråd och tips om övningar, upplägg, stegring eller anpassning av träningsprogram utifrån din situation
  • Hjälp och stöd i vårdprocesser och inför vårdkontakter.

Vid akuta besvär kontakta 1177 Vårdguiden.

Vid intresse maila mig på:

emma@mejakvinnohalsa.se