Rådgivning

Jag erbjuder rådgivning och fysioterapi på distans genom mail eller telefon inom min specialisering i kvinnohälsa.

Rådgivning på distans passar dig som har svårt att finna en specialiserad fysioterapeut i ditt närområde och önskar en flexibel och snabb lösning för kvalificerad rådgivning.

Jag erbjuder:

  • Rådgivning kring besvär uppkomna i samband med graviditet
  • Rådgivning för nyblivna mammor kring smärta eller besvär uppkomna första året efter graviditet och födande
  • Rådgivning kring bäckenbottendysfunktion och förlossningsskador
  • Rådgivning för dig som ska genomgå eller har genomgått kejsarsnitt
  • Råd om egenvård och strategier för att hantera besvär
  • Träningsråd och tips om övningar, upplägg, stegring eller anpassning av träningsprogram utifrån din situation
  • Hjälp och stöd i vårdprocesser och inför vårdkontakter.

Vid akuta besvär kontakta 1177 Vårdguiden.

Rådgivning på distans ersätter inte bedömning och behandling IRL av annan vårdgivare.

Intresserad av rådgivning? 

Kontakta mig via formuläret!

Rådgivningen betalas via Swish, instruktion ges i inledande mail och rådgivningen påbörjas när betalning inkommit.